Emar Görüntüleme Merkezi

Emar Görüntüleme Merkezi

Emar Görüntüleme Merkezi

İnsan vücudunda yer alan sistemlerin ve organların vücudu kesip biçmeden bir takım cihazlar aracılığıyla ayrıntılı olarak incelenmesine tıbbi görüntüleme denir.

Tıbbi görüntüleme işlemleri görüntüleme merkezi adı verilen yerlerde radyologlar tarafından gerçekleştirilir. Radyologlar, tıp dallarından biri olan radyolojiye bağlı olarak çalışırlar. Radyoloji yoluyla belirti versin ya da vermesin, pek çok hastalığa tanı konularak tedavisinin önü açılabilir.

Görüntüleme Merkezi İçerisinde Hangi İşlemler Yapılır?

Bu merkezlerde, yapısal hastalıkları tanılandırmak amacıyla bütün emar, ultrason ve rontgen çeşitlerinin yanı sıra, tomografi, fistülografi, voiding sistoüreterografi, karotis vertebral arter
dopler gibi pek çok uygulama gerçekleştirilmektedir. Dikkat edilmesi gereken şey, cihazların kalitesinden ziyade radyoluğun anatomiye ve patolojiye olan hâkimiyeti ve tecrübe birikimidir.

Radyolojik işlemler, hastalıların tanısının konulmasında tek yöntem değildir. Uygulanması gereken işlemlerden sadece bir tanesidir. Doktor yaptığı fiziki muayeneden sonra seçtiği radyolojik uygulama ile birlikte patolojik biyokimyasal ya da mikrobiyolojik incelemeler de isteyecektir.

Bütün sonuçlar doktorun elinde toplanacak, doktor bu sonuçlar ışığında uygun bir tedavi yöntemi seçecektir.

Görüntüleme Merkezi Kimlere Hizmet Verir?

İşlemlerinin hangi hastalara uygulanacağına tedavi eden doktor karar verir. Radyolog gerekli işlemi gerçekleştirip hazırladığı raporu doktora sunmakla görevlidir. Doktor, hastalığın tanısını koymada işe yarayacağını düşünüyorsa söz konusu işlemin yapılmasını ister. Ama bu işlemlerin sık sık tekrarlanması hasta açısından sakıncalı olabilir.

Özellikle tomografi gibi yüksek dozda radyasyon içeren uygulamalar, gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Ama bazen bu uygulamalar belli aralıklarla tekrarlanmak durumundadır. Mesela mamografi, belli bir yaşın üstündeki kadınlara yılda bir kez uygulanmalıdır. Eğer ailede kanser öyküsü varsa bu aralık altı aya düşer.

Hamilelerin Görüntüleme Merkezi içerisinde x ışını üreten cihazlara maruz kalmaları, bebeğe ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle cihazlara yaklaşamaz, röntgen, tomografi, mamagrofi gibi uygulamalardan yararlanamazlar. Ancak anne için hayati tehlike söz konusu olduğunda bazen bebeğe zarar verme pahasına işlem yapılabilmektedir.

Ama bunu yaparken bazı koruma tedbirleri alınır. Mesela ışının çok düşük dozda verilmesi sağlanır. Ya da cihaz bebeğin zarar görmesini bir nebze de olsa engelleyebilmek için direkt olarak anneye ait hasta organa tutulur.

Görüntüleme Merkezi içerisinde bebeklerin anne karnındaki gelişimi ultrason kullanılarak zararsız bir şekilde izlenebilir. Hamileliğin dördüncü ya da beşinci ayında ayrıntılı ultrason
sayesinde anomali taraması yapılır. Yine anne karnında fetal emar yoluyla, kalp ve sinir sistemine dair bozukluklara tanı konulabilir.

Emar diğer uygulamalara göre çok daha güvenli olduğu için, hamileliklerde üçüncü aydan itibaren uygulanabilmektedir.

Kullanılan Cihazlar Çevreye Zarar Verir mi?

Kullanılan x ışını içeren cihazların verdiği zararı en aza indirgeyebilmek için duvarlara kurşun izolasyonu yapılır. Gerekli havalandırma ve ışıklandırma düzenekleri oluşturulur. Radyoloji
teknikerlerine kullandıkları cihazın etkilerinden korunmanın yolları öğretilir. Yasaların gerektirdiği ölçülere göre fazla miktarda radyasyon almış olanların ortamdan uzaklaşmaları
sağlanır.