Multiparametrik Prostat Emar

Multiparametrik Prostat Emar

Multiparametrik Prostat Emar

Prostat kanserinin belirtileri nelerdir?

İdrar yapma problemi, ereksiyon zorluğu, semende veya idrarda kan , sırt, bel, kalça ve uyluk ağrılar prostat kanserinin belirtilerinden bazılarıdır.

Prostat

 İdrar yapmayla ilgili problemler genellikle idrar yapamama, idrar yapmaya başlama ya da durdurmada zorlanma, sık sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma isteği, idrar akımında zayıflama, kesik kesik zorlanarak idrar yapma, ağrılı idrar yapma şeklinde olabilir. Bu belirtiler prostat kanseri dışında (prostat büyümesi, enfeksiyon gibi) nedenlere de bağlı olabilir.

Prostat kanserinin görülme sıklığı ve risk faktörleri nelerdir?

Prostat, erkek üreme sisteminin bir bölümüdür. Rektumun (kalın barsağın son kısmı) önünde ve mesanenin altında bulunan prostat hem idrar hem de erkeklik yollarını kontrol eden çok işlevli bir organdır. Sağlıklı prostat bezi bir pinpon topu büyüklüğündedir.

İleri yaş hastalığı olan prostat kanseri orta yaşı geçmiş erkeklerde Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine göre; akciğer kanserinden sonra prostat kanseri ikinci sırada görülen kanser türüdür. Prostat kanserinin erkeklerde görülme sıklığını daha da vurgulamak istersek, yapılan araştırmalara göre her 12 erkekten biri prostat kanserine yakalanmaktadır.  

Prostat kanserinin tam olarak sebebi bilinmese de bugün için kabul edilen risk faktörleri arasında öne çıkan genetik faktörlerdir. Bu, ailesinde prostat kanseri öyküsü olanların prostat kanseri için risk altında olduğu anlamına gelmektedir.

Prostat kanserinde erken tanı nedir?

Prostat kanseri için bahsedilen erken tanı yöntemi, kanserli dokuların prostat bezinin içindeyken saptanmasıdır. Lenf nodları veya kemiklere yayılan kanser dokusu hastanın ne yazıkki yaşam süresini kısaltmaktadır.

Prostat kanseri, son teknoloji multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle erken evrede saptanabilmektedir. Erken evrede yakalandığında prostat kanserinin tedavi oranı yüzde 90’lara yükselir, ölüm oranıysa yüzde 30’lara kadar düşer.

Kanda ölçülen PSA değeri prostat kanserinin varlığı konusunda uyarıcı nitelik taşımaktadır. Yaşla farklılık gösteren PSA seviyesi aynı zamanda prostat kanserini belirlemede de oldukça faydalıdır. Örneğin 40-49 yaş aralığında PSA değeri 2ng/ml üst sınır olarak kabul edilirken 70 yaş üzeri hastalarda bu sınır 5.5 ng/ml olarak benimsenmiştir.

Bir yıl içerisinde PSA değerinde  0.75 ng/ml üzeri artış olan hastalar içinse biyopsi uygulanabilir. PSA değerlerindeki artışla birlikte parmakla prostat bezi muayenesi gündeme gelir ve PSA değerleri ile muayene bulguları ürolog tarafından değerlendirilir biyopsi aşamasına geçilir.

Prostat iğne biyopsisi ne işe yarar?

Prostat iğne biyopsisinde makata yerleştirilen bir ultrasonografi alıcısıyla prostat görüntüsü elde edilirken, iğne yardımıyla da biyopsi örnekleri alınır. Prostat bezi görüntüsünde prostatın her iki kanadından toplam 6 ile 24 adet iğne ile biyopsi örneği alınabilir. Prostat bezine arka kesiminden batırılan iğnelerle biyopsi alındığından prostatın ön bölümünde bulunan dokulara erişilemeyebilinir ve bu bölge tümörleri biyopsi yapılan parçalarda bulunmazsa gözden kaçabilmektedir.

Yapılan çeşitli araştırmalara göre ortalama %10 popülasyonda normal PSA değerlerine sahip kişilerde de prostat kanseri çıkabilmektedir.

Görüntüleme yöntemleri nelerdir?

Prostat kanseri teşhisi konmuş hastalarda kanserli dokunun prostat kapsülünü aşıp aşmadığının incelenmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılmaktadır.

PSA değeri yüksek olan ancak biyopside kanser hücresine rastlanmayan veya PSA değeri normal olan ancak kanser riski taşıyan hastalar için yeni bir tanı yöntemine gereksinim duyulmuştur. Multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme bu amaçla kullanılmaktadır.

Uygulanan manyetik rezonans görüntülemeden elde edilen verilerle hastalara erken evrede tanı koyma şansı elde edilir. Yapılan multiparametrik prostat MRG sırasında var olan tümörün kapsülü aşıp aşmadığı ve olası lenf nodu sıçramaları da aynı seansta belirlenip evreleme yapılmaktadır.

Multiparametrik prostat manyetik rezonans görüntüleme nedir?

Geçmişte, prostat kanseri hastalarında, tümörün prostat dışına taşıp taşmadığı MR görüntüleme ile belirlenmekteydi, gelişen teknolojiyle beraber günümüzde ise prostat kanserinin saptanmasında Multiparametrik Prostat MR kullanılmatadır.  Multiparametrik MR çekiminde hasta radyasyona maruz kalmamakla birlikte işlem sırasında acı hissetmemektedir. Multiparametrik Prostat MR, 3 farklı incelemenin aynı anda yapılması nedeniyle 40-45 dakika kadar sürer.

Multiparametrik Prostat MRG ‘sin üç bileşeni nedir?

  1. Diffüzyon MRG
  2. Perfüzyon MRG
  3. MR Spektroskopi MRS

1) Diffüzyon MRG vücuttaki hücre yoğunluğunun artmış olduğu ortamdan yüksek sinyal alınması ve bu sinyalin sayısal olarak değerlendirilmesi ile oluşan görüntüleme yöntemidir.

Kanserli dokular yeni gelişen kanser hücrelerinden daha yoğun olduğu için yüksek sinyal alınmasını sağlar ve ADC dediğimiz hidrojen protonlarının hareketini ölçen değer ise düşük olur. Diffüzyon MRG prostat kanseri teşhisinde çok önemli bir inceleme yöntemidir. Bu yöntem ile prostat kanseri teşhisi konulduğu gibi prostat kanserinin saldırganlığını belirleyen gleason skoru hakkında da bilgi sahibi olunur. Yapılan araştırmalar MR diffüzyon değerleri (ADC) ile gleason skoru arasında anlamlı bağlantı olduğu ortaya konmuştur.

2) Perfüzyon MRG ile dokuların damarlanma yoğunluğu tespit edilir. Tümörler kendilerine kanlanacak yeni damarlar oluşturdukları için damar yoğunlukları fazla olur. Tümörlü bölgenin damar yoğunluğu renk kodlaması yapılarak iyi huylu kötü huylu doku ayrımı sağlanır.

3) MR Spektroskopi ile dokuların kimyasal analizleri yapılmaktadır. Tümörlü dokularda hücre yıkımına bağlı kolin artışı olacağından tümörlü dokular kolaylıkla tespit edilmektedir.

Multiparametrik Prostat MRG yapacak cihazın bu teknikleri uygulaması için yüksek manyetik alan ve yüksek gradient gücüne sahip olması gerekmektedir. Bir saat süren işlem sonucunda elde edilen parametrelerin skorlaması yapılarak hastada var olan tümörün kapsülü aşıp aşmadığ ve olası lenf nodu sıçramaları aynı seansta belirlenip evreleme yapılır.

Tanı hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz!