Voiding Sistoüretrografi | İdrar Reflüsü

Voiding Sistoüretrografi | İdrar Reflüsü

Voiding Sistoüretrografi | İdrar Reflüsü

İdrar Reflüsünün Teşhis ve Tedavisinde Mucizevî Yöntem: Voiding Sistouretrografi

Normal şartlar altında, böbrek havuzcuklarında toplanan idrar, idrar kanalları yoluyla böbreklerden ayrılır, idrar kesesine doğru tek yönlü olarak akar. Ve mesane sayesinde dışarı atılır. Ama çocuklarda sık sık yinelenen idrar yolu enfeksiyonları, idrarın akış yönünü değiştirerek idrar kesesinden böbreklere geri dönmesine neden olur.

Bu bozukluğa, idrar reflüsü adı verilir. 1 yaşından küçük çocuklarda görülme oranı %40, 1 yaşından büyüklerdeyse %25’dir. İdrar reflüsünün mümkün olduğunca erken teşhis edilip, tedaviye başlanması gerekir.

Uzun bir süre devam ederse, böbreklerde genişleme oluşur. Bu da kalıcı harslara neden olabilir.  Doppler ultrasonu teşhis konusunda yardım alabileceğimiz bir uygulamadır. Ama mevcut olan reflünün derecesini göstermez ve alt üriner sistemin incelenmesine olanak sağlamaz.

İşte böyle durumlarda imdadımıza işeme sistoüretrogramı, orijinal adıyla, Voiding Sistouretrografi yetişir. Böylece, hem idrar torbası, hem de idrar yolları, voiding sırasında, yani çocuk idrarını yaparken anında görüntü alınabilir.

Bu yöntem, reflü dışında, idrar torbası ya da idrar kanalında bulunan doğumsal hastalıkların ve erkek çocuklarında üretra darlığının tespitinde kullanılır. Üretra darlığı, mesane ile idrar çıkışının yapıldığı delik arasındaki kanalın daralması anlamına gelir. İdrar yaparken görülen ağrının nedenleri yine bu yöntemle araştırılır.

Nasıl Uygulanır?

Voiding Sistouretrografi işlemin birkaç gün öncesinde, idrar tahlilleri yapılır. Gerçekleştirilebilmesi için tahlillerin normal çıkması gerekir. Şayet mevcut bir enfeksiyon varsa, işlem enfeksiyonun böbreğe yayılmasına neden olacaktır.

Çocuğun ebeveynlerinden uygulamayı onayladıklarına dair imzalı bir belge alınır. Herhangi bir ilaç hassasiyeti varsa belirtilmesi istenir.

Hastaya giymesi için özel bir giysi giydirilip masaya yatması sağlanır. Üzerinde herhangi bir metal aksesuar bulunmamalıdır. İdrar kesesine steril bir şekilde sonda takılır. İçine sonda yoluyla kontrast madde doldurulur.

Bu işlemin ardından böbrek ve idrar kesesi, röntgen cihazıyla görüntülenir. İdrar kesesi boşken ve dolduktan sonra ve işeme gerçekleşirken filmler çekilir. İdrar kaçışı olup olmadığına dair inceleme yapılır.

Şayet kontrast maddenin böbreğe geçişi gözlemlenmişse reflü teşhisi konur. Uzman kişilerce uygulanan işlem, yaklaşık olarak yarım saat sürer. Hastanın bu süre içerisinde hareketsiz kalması gerekir. Az miktarda acı hissine hazırlıklı olmak gerekir.

Voiding Sistouretrografi, basit bir uygulama değildir. Bu nedenle mutlaka uzman kişilerce gerçekleştirilmelidir. X ışını yoluyla gerçekleşen bir görüntüleme sistemi olduğundan, işlem sırasında çocuğun yanında hamile biri olmamalıdır.

İşlem Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Beş gün boyunca idrar yolu iltihabından korunmak için antibiyotik kullanılır. Sonda çıktıktan sonraki ilk idrar hem zor gerçekleşecek, hem de sondaya bağlı olarak pembe renkli olacaktır. Sıcak bir banyo işlem sonrası sıkıntılarını hafifletebilir.

Kontrast maddenin daha çabuk dışarı atılabilmesi için, bol su içmek gerekir. Bütün bu olası şikâyetler uzun sürerse hekime danışmakta yarar vardır.